Privacy Verklaring

VDK PrintSupport hecht veel waarde aan uw en onze privacy. In kader van de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij ons privacybeleid aangepast aan deze Privacy wetgeving.

Ook met de bedrijven waar wij een samenwerking mee zijn aangegaan, hebben wij een Verwerkersovereenkomst gesloten, zodat u gewaarborgd bent, dat uw persoonsgegevens beschermd blijven.

Wij gebruiken uw persoonsgebonden gegevens voor de nieuwsbrieven, waarbij wij u graag periodiek op de hoogte willen houden van onze mogelijkheden en noviteiten. Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp. Indien u geen gebruik wenst te maken, kunt u zich hiervoor afmelden.

Ten behoeve van onze nieuwsbrieven worden cookies geplaatst door Google Analytics en Mailchimp. Op deze manier kunnen wij heel goed analyseren hoe wij onze site en nieuwsbrieven moeten gebruiken. Dit is volledig geanomiseerd

ingesteld, zodat uw IP-adres en UserID niet geregistreerd worden en dit niet gebruikt kan worden voor advertentiedoeleinden. MailChimp laat een cookie achter op moment dat u zich aanmeld voor de nieuwsbrief of wanneer u dit venster sluit.

Veiligheid en het voorkomen van een datalek heeft bij ons hoge prioriteit en hanteren daarom ook passende beveilgingsmaatregelen.

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen. Wij geven en verkopen deze persoonsgegeven niet aan Derden.

Hoewel VDK PrintSupport streeft naar volledigheid en correctheid, is het mogelijk dat bepaalde informatie in deze verklaring ontbreekt of incorrect is. Wij stellen kritiek en commentaar omtrent deze verklaring zeer op prijs en deze kan door gegeven worden via deze link.